2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 27/08/2020 (9/7 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
VJ
VJ767 (J_Eco)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (Y_SBoss)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm