2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/09/2020 (14/7 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
VJ
VJ767 (U_Eco)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (Y_SBoss)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm