4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 05/09/2020 (18/7 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
VJ
VJ767 (U_Eco)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (T_Eco)
12:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
15:00
PQC
3.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ768 (V_SBoss)
12:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
15:00
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm