2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ767 (T_Eco)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
3.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm