3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 06/10/2020 (20/8 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
VJ
VJ767 (E_Promo)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (Z_Eco)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (Y_SBoss)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm