3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 17/10/2020 (1/9 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
VJ
VJ767 (A_Promo)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
269.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (Z_Eco)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm