2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 24/10/2020 (8/9 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
VJ
VJ767 (Z_Eco)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (Y_SBoss)
10:20
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:25
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm