3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/10/2020 (11/9 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
VJ
VJ767 (A_Promo)
10:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
269.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (Z_Eco)
10:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (Y_SBoss)
10:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm