3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 29/10/2020 (13/9 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
VJ
VJ767 (E_Promo)
10:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (Z_Eco)
10:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm