3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 03/11/2020 (18/9 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
VJ
VJ767 (A_Promo)
10:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (Z_Eco)
10:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm