2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 12/11/2020 (27/9 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
VJ
VJ767 (Z_Eco)
10:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (Y_SBoss)
10:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm