2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 14/11/2020 (29/9 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
VJ
VJ767 (T_Eco)
10:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
3.370.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm