2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 26/11/2020 (12/10 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
VJ
VJ767 (Z_Eco)
10:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (Y_SBoss)
10:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm