3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 19/07/2021 (10/6 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ sáu, 16/07
thứ bảy, 17/07
chủ nhật, 18/07
thứ hai, 19/07
thứ ba, 20/07
thứ tư, 21/07
thứ năm, 22/07
VJ
VJ767 (A_Eco)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (A_Deluxe)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:25
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm