13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 22/07/2021 (13/6 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ hai, 19/07
thứ ba, 20/07
thứ tư, 21/07
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
VJ
VJ765 (B_Eco)
05:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
1.039.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (B_Eco)
10:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
1.039.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
1.309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (B_Deluxe)
05:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
1.699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (B_Deluxe)
10:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ763 (S_Eco)
16:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
18:40
PQC
3.060.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
3.379.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ763 (S_Deluxe)
16:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
18:40
PQC
3.389.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ763 (V_SBoss)
16:35
HPH
2h05p
Bay thẳng
18:40
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (V_SBoss)
05:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
4.149.000 ₫
+10 điểm