14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 23/07/2021 (14/6 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ ba, 20/07
thứ tư, 21/07
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
VJ
VJ763 (J_Eco)
17:15
HPH
2h30p
Bay thẳng
19:45
PQC
769.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (J_Eco)
05:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
769.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (I_Eco)
10:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ763 (J_Deluxe)
17:15
HPH
2h30p
Bay thẳng
19:45
PQC
1.409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (J_Deluxe)
05:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
1.409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (I_Deluxe)
10:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
3.379.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ763 (V_SBoss)
17:15
HPH
2h30p
Bay thẳng
19:45
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (V_SBoss)
05:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:30
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
4.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm