14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 28/07/2021 (19/6 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
thứ năm, 29/07
thứ sáu, 30/07
thứ bảy, 31/07
VJ
VJ763 (E1_ECO)
16:00
HPH
2h05p
Bay thẳng
18:05
PQC
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (E1_ECO)
05:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (A1_ECO)
10:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:45
PQC
249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ763 (A1_DLX)
16:00
HPH
2h05p
Bay thẳng
18:05
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (A1_DLX)
05:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (A1_DLX)
10:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:45
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (I-Phổ thông)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
3.549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ763 (V_SBoss)
16:00
HPH
2h05p
Bay thẳng
18:05
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (V_SBoss)
05:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:45
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm