14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 02/08/2021 (24/6 âm lịch)
Hải Phòng
Phú Quốc
thứ sáu, 30/07
thứ bảy, 31/07
chủ nhật, 01/08
thứ hai, 02/08
thứ ba, 03/08
thứ tư, 04/08
thứ năm, 05/08
VJ
VJ763 (A1_ECO)
16:00
HPH
2h05p
Bay thẳng
18:05
PQC
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (A1_ECO)
05:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (A1_ECO)
10:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:45
PQC
249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (T-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ763 (A1_DLX)
16:00
HPH
2h05p
Bay thẳng
18:05
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (A1_DLX)
05:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (A1_DLX)
10:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:45
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (I-Phổ thông)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
3.549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ763 (V_SBoss)
16:00
HPH
2h05p
Bay thẳng
18:05
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ765 (V_SBoss)
05:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ767 (V_SBoss)
10:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
12:45
PQC
3.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
09:00
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm