76 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Hải Phòng
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
QH
QH1541 (Bamboo Eco)
19:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ271 (E_Eco)
14:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ281 (E_Eco)
20:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (E_Eco)
08:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:15
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (E_Eco)
21:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (A_Eco)
09:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (G-Siêu tiết kiệm)
18:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:00
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1191 (G-Siêu tiết kiệm)
20:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
22:15
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (G-Siêu tiết kiệm)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
269.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (P-Siêu tiết kiệm)
12:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (P-Siêu tiết kiệm)
09:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7187 (P-Siêu tiết kiệm)
19:20
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1547 (Bamboo Eco)
21:15
HPH
2h05p
Bay thẳng
23:20
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (A_Promo)
12:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ287 (A_Promo)
21:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (E-Siêu tiết kiệm)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Eco)
20:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (Z_Eco)
12:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ287 (Z_Eco)
21:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:10
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (E-Siêu tiết kiệm)
16:35
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:50
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (E-Siêu tiết kiệm)
09:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7187 (E-Siêu tiết kiệm)
19:20
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:35
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (E-Siêu tiết kiệm)
18:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:00
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (E-Siêu tiết kiệm)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1191 (E-Siêu tiết kiệm)
20:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
22:15
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Plus)
20:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1547 (Bamboo Plus)
21:15
HPH
2h05p
Bay thẳng
23:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1541 (Bamboo Plus)
19:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:30
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ271 (A_Deluxe)
14:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:15
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ281 (A_Deluxe)
20:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (A_Deluxe)
08:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:15
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (A_Deluxe)
21:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:50
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (A_Deluxe)
09:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:55
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ279 (J_Eco)
15:30
HPH
1h55p
Bay thẳng
17:25
SGN
900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:00
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1191 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
22:15
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:10
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:35
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:50
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7187 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:20
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:35
SGN
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (S-P/thông linh hoạt)
12:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:10
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (S-P/thông linh hoạt)
16:35
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:50
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (S-P/thông linh hoạt)
09:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7187 (S-P/thông linh hoạt)
19:20
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:35
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (S-P/thông linh hoạt)
18:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (S-P/thông linh hoạt)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1191 (S-P/thông linh hoạt)
20:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
22:15
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4817 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (Z_Eco)
12:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ287 (Z_Eco)
21:10
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:10
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ271 (V_SBoss)
14:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:15
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ281 (V_SBoss)
20:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:00
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (V_SBoss)
08:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (V_SBoss)
21:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:50
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (V_SBoss)
09:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:55
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ279 (Y_SBoss)
15:30
HPH
1h55p
Bay thẳng
17:25
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (I-Phổ thông)
12:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:10
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (I-Phổ thông)
16:35
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:50
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (I-Phổ thông)
09:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7187 (I-Phổ thông)
19:20
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:35
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (I-Phổ thông)
18:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:00
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (I-Phổ thông)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1191 (I-Phổ thông)
20:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
22:15
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Business)
20:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1547 (Bamboo Business)
21:15
HPH
2h05p
Bay thẳng
23:20
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1541 (Bamboo Business)
19:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:30
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (C-Th/gia linh hoạt)
12:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:10
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (C-Th/gia linh hoạt)
16:35
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:50
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1185 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:10
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7187 (C-Th/gia linh hoạt)
19:20
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:35
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (C-Th/gia linh hoạt)
18:45
HPH
2h15p
Bay thẳng
21:00
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1191 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
22:15
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm