33 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 26/07/2020 (6/6 âm lịch)
Hải Phòng
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
VN
VN1185 (G_promo)
09:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
12:05
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1181 (G_promo)
12:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
15:05
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1183 (G_promo)
14:05
HPH
2h15p
Bay thẳng
16:20
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1187 (G_promo)
15:50
HPH
2h15p
Bay thẳng
18:05
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1191 (G_promo)
20:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
22:15
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Eco)
10:40
HPH
2h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ271 (Z_Eco)
14:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (Z_Eco)
12:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ281 (Z_Eco)
17:40
HPH
2h00p
Bay thẳng
19:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (Z_Eco)
21:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:35
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ287 (Z_Eco)
20:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ279 (Z_Eco)
10:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
12:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ289 (Z_Eco)
22:40
HPH
22h00p
Bay thẳng
00:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ285 (Z_Eco)
16:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
18:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1541 (Bamboo Eco)
19:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:30
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (U_Eco)
08:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:15
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (U_Eco)
19:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:00
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
BL
BL585 (Starter)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
SGN
690.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1541 (Bamboo Plus)
19:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:30
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Plus)
10:40
HPH
2h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1189 (N)
18:10
HPH
2h15p
Bay thẳng
20:25
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ271 (Z_Eco)
14:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
16:30
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ273 (U_Eco)
08:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
10:15
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ277 (Z_Eco)
12:15
HPH
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ281 (Z_Eco)
17:40
HPH
2h00p
Bay thẳng
19:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ283 (Z_Eco)
21:35
HPH
2h00p
Bay thẳng
23:35
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ287 (Z_Eco)
20:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
22:20
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ275 (U_Eco)
19:00
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ279 (Z_Eco)
10:20
HPH
2h00p
Bay thẳng
12:20
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ289 (Z_Eco)
22:40
HPH
22h00p
Bay thẳng
00:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ285 (Z_Eco)
16:50
HPH
2h00p
Bay thẳng
18:50
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1541 (Bamboo Business)
19:30
HPH
2h00p
Bay thẳng
21:30
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1545 (Bamboo Business)
10:40
HPH
2h00p
Bay thẳng
12:40
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm