6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/08/2020 (16/6 âm lịch)
Hải Phòng
Quy Nhơn
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
VJ
VJ735 (A_Promo)
08:30
HPH
1h30p
Bay thẳng
10:00
UIH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ735 (Z_Eco)
08:30
HPH
1h30p
Bay thẳng
10:00
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Eco)
10:40
HPH
1h35p
Bay thẳng
12:15
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Plus)
10:40
HPH
1h35p
Bay thẳng
12:15
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ735 (V_SBoss)
08:30
HPH
1h30p
Bay thẳng
10:00
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Business)
10:40
HPH
1h35p
Bay thẳng
12:15
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm