1 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 08/06/2020 (17/4 âm lịch)
Hải Phòng
Quy Nhơn
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
BL
BL585-BL452 (Starter Base)
09:10
HPH
8h10p
1 điểm dừng
17:20
UIH
1.915.000 ₫
+10 điểm