3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 12/06/2020 (21/4 âm lịch)
Hải Phòng
Quy Nhơn
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
QH
QH1641 (Bamboo Plus)
10:40
HPH
1h35p
Bay thẳng
12:15
UIH
1.010.000 ₫
+10 điểm
BL
BL585-BL452 (Starter Base)
09:10
HPH
8h10p
1 điểm dừng
17:20
UIH
1.815.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Business)
10:40
HPH
1h35p
Bay thẳng
12:15
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm