4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 22/06/2020 (2/5 âm lịch)
Hải Phòng
Quy Nhơn
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
BL
BL585 (Starter-Base)
09:10
HPH
8h10p
1 điểm dừng
17:20
UIH
585.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Plus)
09:50
HPH
1h35p
Bay thẳng
11:25
UIH
680.000 ₫
+10 điểm
BL
BL585-BL452 (Starter Base)
09:10
HPH
8h10p
1 điểm dừng
17:20
UIH
1.915.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Business)
09:50
HPH
1h35p
Bay thẳng
11:25
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm