3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 17/09/2020 (1/8 âm lịch)
Hải Phòng
Quy Nhơn
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
BL
BL585-BL452 (Starter Base_Promo)
09:10
HPH
8h10p
1 điểm dừng
17:20
UIH
287.020 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Plus)
09:50
HPH
1h35p
Bay thẳng
11:25
UIH
900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Business)
09:50
HPH
1h35p
Bay thẳng
11:25
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm