4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/09/2020 (7/8 âm lịch)
Hải Phòng
Quy Nhơn
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
BL
BL585-BL452 (Starter Base_Promo)
09:10
HPH
8h10p
1 điểm dừng
17:20
UIH
287.020 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Eco)
09:50
HPH
1h35p
Bay thẳng
11:25
UIH
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Plus)
09:50
HPH
1h35p
Bay thẳng
11:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Business)
09:50
HPH
1h35p
Bay thẳng
11:25
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm