4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Hải Phòng
Quy Nhơn
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
BL
BL585-BL452 (Starter Base_Promo)
09:10
HPH
8h10p
1 điểm dừng
17:20
UIH
277.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Eco)
09:50
HPH
1h35p
Bay thẳng
11:25
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Plus)
09:50
HPH
1h35p
Bay thẳng
11:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Business)
09:50
HPH
1h35p
Bay thẳng
11:25
UIH
2.900.000 ₫
+10 điểm