3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
Hải Phòng
Quy Nhơn
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
BL
BL585-BL452 (Starter Base_Promo)
09:10
HPH
8h10p
1 điểm dừng
17:20
UIH
287.020 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Plus)
09:50
HPH
1h35p
Bay thẳng
11:25
UIH
900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Business)
09:50
HPH
1h35p
Bay thẳng
11:25
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm