3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 05/12/2020 (21/10 âm lịch)
Hải Phòng
Quy Nhơn
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
thứ sáu, 04/12
thứ bảy, 05/12
chủ nhật, 06/12
thứ hai, 07/12
thứ ba, 08/12
QH
QH1641 (Bamboo Eco)
09:50
HPH
1h35p
Bay thẳng
11:25
UIH
69.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Plus)
09:50
HPH
1h35p
Bay thẳng
11:25
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Business)
09:50
HPH
1h35p
Bay thẳng
11:25
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm