5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Hải Phòng
Quy Nhơn
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VJ
VJ735 (W_Eco)
08:30
HPH
1h30p
Bay thẳng
10:00
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Eco)
10:40
HPH
1h35p
Bay thẳng
12:15
UIH
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Plus)
10:40
HPH
1h35p
Bay thẳng
12:15
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
BL
BL585-BL452 (Starter Base)
09:10
HPH
8h10p
1 điểm dừng
17:20
UIH
1.915.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ735 (V_SBoss)
08:30
HPH
1h30p
Bay thẳng
10:00
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm