4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
Hải Phòng
Quy Nhơn
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VJ
VJ735 (I_Eco)
08:30
HPH
1h30p
Bay thẳng
10:00
UIH
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Plus)
10:40
HPH
1h35p
Bay thẳng
12:15
UIH
900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ735 (V_SBoss)
08:30
HPH
1h30p
Bay thẳng
10:00
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Business)
10:40
HPH
1h35p
Bay thẳng
12:15
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm