4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
Hải Phòng
Quy Nhơn
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
QH
QH1641 (Bamboo Plus)
10:40
HPH
1h35p
Bay thẳng
12:15
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ735 (K_Eco)
08:30
HPH
1h30p
Bay thẳng
10:00
UIH
1.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ735 (V_SBoss)
08:30
HPH
1h30p
Bay thẳng
10:00
UIH
2.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Business)
10:40
HPH
1h35p
Bay thẳng
12:15
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm