5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 02/07/2020 (12/5 âm lịch)
Hải Phòng
Quy Nhơn
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
QH
QH1641 (Bamboo Eco)
10:40
HPH
1h35p
Bay thẳng
12:15
UIH
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ735 (W_Eco)
08:30
HPH
1h30p
Bay thẳng
10:00
UIH
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Plus)
10:40
HPH
1h35p
Bay thẳng
12:15
UIH
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1641 (Bamboo Business)
10:40
HPH
1h35p
Bay thẳng
12:15
UIH
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ735 (Y_SBoss)
08:30
HPH
1h30p
Bay thẳng
10:00
UIH
2.790.000 ₫
+10 điểm