6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 12/08/2020 (23/6 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
QH
QH2011 (Bamboo Eco)
09:50
HPH
2h10p
Bay thẳng
12:00
VCA
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (A_Promo)
09:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:45
VCA
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
09:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:45
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2011 (Bamboo Plus)
09:50
HPH
2h10p
Bay thẳng
12:00
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2011 (Bamboo Business)
09:50
HPH
2h10p
Bay thẳng
12:00
VCA
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (V_SBoss)
09:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:45
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm