3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VJ
VJ489 (E1_Eco)
08:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
10:55
VCA
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (A_Deluxe)
08:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
10:55
VCA
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Y_SBoss)
08:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
10:55
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm