3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 09/06/2020 (18/4 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
VJ
VJ489 (A_Promo)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (V_SBoss)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm