3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 17/06/2020 (26/4 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
VJ
VJ489 (A_Promo)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Y_SBoss)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm