9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 18/06/2020 (27/4 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
VN
VN1221 (A-Siêu tiết kiệm)
08:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
10:15
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (A_Promo)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
10:15
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
10:15
VCA
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
10:15
VCA
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
10:15
VCA
3.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (V_SBoss)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HPH
2h15p
Bay thẳng
10:15
VCA
3.809.000 ₫
+10 điểm