3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 22/06/2020 (2/5 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
VJ
VJ489 (E_Promo)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
VCA
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm