11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/09/2020 (14/7 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
QH
QH2011 (Bamboo Eco)
09:50
HPH
2h10p
Bay thẳng
12:00
VCA
36.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (P-Siêu tiết kiệm)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
09:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:45
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2011 (Bamboo Plus)
09:50
HPH
2h10p
Bay thẳng
12:00
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
2.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2011 (Bamboo Business)
09:50
HPH
2h10p
Bay thẳng
12:00
VCA
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
3.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (V_SBoss)
09:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:45
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
3.829.000 ₫
+10 điểm