2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 02/09/2020 (15/7 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
VJ
VJ489 (U_Eco)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Y_SBoss)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm