3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/09/2020 (17/7 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
VJ
VJ489 (E_Promo)
09:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:45
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
09:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:45
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (V_SBoss)
09:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:45
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm