3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 08/09/2020 (21/7 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
VJ
VJ489 (E_Promo)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Y_SBoss)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm