3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 09/09/2020 (22/7 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
VJ
VJ489 (A_Promo)
07:45
HPH
2h05p
Bay thẳng
09:50
VCA
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
07:45
HPH
2h05p
Bay thẳng
09:50
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (V_SBoss)
07:45
HPH
2h05p
Bay thẳng
09:50
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm