2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 12/09/2020 (25/7 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
VJ
VJ489 (T_Eco)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
3.340.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (T_Eco)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm