4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 15/09/2020 (28/7 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
VJ
VJ489 (E_Promo)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (A)
07:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
09:10
VCA
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Y_SBoss)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm