5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 15/09/2020 (28/7 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
VN
VN1221 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
1.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
2.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (T_Eco)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
3.340.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (T_Eco)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
3.819.000 ₫
+10 điểm