3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 16/09/2020 (29/7 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
VJ
VJ489 (A_Promo)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (V_SBoss)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm