3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 26/09/2020 (10/8 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
VJ
VJ489 (A_Promo)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm