6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/09/2020 (12/8 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
QH
QH2011 (Bamboo Eco)
09:50
HPH
2h10p
Bay thẳng
12:00
VCA
45.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (E_Promo)
07:45
HPH
2h05p
Bay thẳng
09:50
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
07:45
HPH
2h05p
Bay thẳng
09:50
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2011 (Bamboo Plus)
09:50
HPH
2h10p
Bay thẳng
12:00
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2011 (Bamboo Business)
09:50
HPH
2h10p
Bay thẳng
12:00
VCA
2.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (V_SBoss)
07:45
HPH
2h05p
Bay thẳng
09:50
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm