3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/09/2020 (13/8 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
VJ
VJ489 (E_Promo)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (V_SBoss)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm