0 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 17/11/2022 (24/10 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ hai, 14/11
thứ ba, 15/11
thứ tư, 16/11
thứ năm, 17/11
thứ sáu, 18/11
thứ bảy, 19/11
chủ nhật, 20/11
Không tìm thấy chuyến bay phù hợp