8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 09/07/2020 (19/5 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
VN
VN1221 (A-Siêu tiết kiệm)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (W_Eco)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
2.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
3.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (V_SBoss)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
3.819.000 ₫
+10 điểm