8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
VN
VN1221 (A-Siêu tiết kiệm)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z_Eco)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
3.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (V_SBoss)
09:10
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:15
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1221 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HPH
2h10p
Bay thẳng
10:10
VCA
3.829.000 ₫
+10 điểm