3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ489 (A_Eco)
08:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
10:55
VCA
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (A_Deluxe)
08:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
10:55
VCA
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (V_SBoss)
08:50
HPH
2h05p
Bay thẳng
10:55
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm