2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 17/07/2020 (27/5 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
VJ
VJ489 (Z_Eco)
09:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:45
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (V_SBoss)
09:40
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:45
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm