3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/07/2021 (16/6 âm lịch)
Hải Phòng
Cần Thơ
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
VJ
VJ489 (Z1_ECO)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Z1_DLX)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
1.079.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ489 (Y_SBoss)
08:55
HPH
2h05p
Bay thẳng
11:00
VCA
3.900.000 ₫
+10 điểm