19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
Huế
Hà Nội
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VJ
VJ568 (E_Promo)
11:40
HUI
1h15p
Bay thẳng
12:55
HAN
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1542 (P-Siêu tiết kiệm)
10:20
HUI
1h20p
Bay thẳng
11:40
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (Z_Eco)
11:40
HUI
1h15p
Bay thẳng
12:55
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (Z_Eco)
21:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1542 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
HUI
1h20p
Bay thẳng
11:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1542 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
HUI
1h20p
Bay thẳng
11:40
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1202 (Bamboo Plus)
19:05
HUI
1h15p
Bay thẳng
20:20
HAN
570.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1546 (L-P/thông tiết kiệm)
18:05
HUI
1h15p
Bay thẳng
19:20
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1548 (L-P/thông tiết kiệm)
21:10
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:30
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1542 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
HUI
1h20p
Bay thẳng
11:40
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1546 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
HUI
1h15p
Bay thẳng
19:20
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1548 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:10
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:30
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (V_SBoss)
11:40
HUI
1h15p
Bay thẳng
12:55
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (V_SBoss)
21:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:15
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1202 (Bamboo Business)
19:05
HUI
1h15p
Bay thẳng
20:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1542 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:20
HUI
1h20p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1542 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
HUI
1h20p
Bay thẳng
11:40
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1546 (C-Th/gia linh hoạt)
18:05
HUI
1h15p
Bay thẳng
19:20
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1548 (C-Th/gia linh hoạt)
21:10
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:30
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm