20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Huế
Hà Nội
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VN
VN1546 (G-Siêu tiết kiệm)
18:40
HUI
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (E-Siêu tiết kiệm)
18:40
HUI
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (E-Siêu tiết kiệm)
08:35
HUI
1h20p
Bay thẳng
09:55
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (U_Eco)
21:20
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:35
HAN
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ564 (U_Eco)
13:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:15
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
HUI
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
HUI
1h20p
Bay thẳng
09:55
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1202 (Bamboo Plus)
19:05
HUI
1h15p
Bay thẳng
20:20
HAN
680.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (H_Eco)
13:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:25
HAN
739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1548 (L-P/thông tiết kiệm)
21:10
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:30
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
HUI
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
HUI
1h20p
Bay thẳng
09:55
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1548 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:10
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:30
HAN
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (V_SBoss)
13:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:25
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (V_SBoss)
21:20
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ564 (V_SBoss)
13:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:15
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1202 (Bamboo Business)
19:05
HUI
1h15p
Bay thẳng
20:20
HAN
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1548 (C-Th/gia linh hoạt)
21:10
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:30
HAN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (J-Th/gia linh hoạt)
18:40
HUI
1h20p
Bay thẳng
20:00
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (J-Th/gia linh hoạt)
08:35
HUI
1h20p
Bay thẳng
09:55
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm