7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 01/06/2020 (10/4 âm lịch)
Huế
Hà Nội
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
VJ
VJ566 (A_Promo)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (Z_Eco)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ564 (Z_Eco)
13:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (J_Eco)
12:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
13:25
HAN
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (V_SBoss)
12:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
13:25
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (Z_Eco)
21:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:25
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ564 (V_SBoss)
13:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:15
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm