18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Huế
Hà Nội
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VJ
VJ564 (Z_Eco)
13:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:15
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1548 (G-Phổ thông)
21:15
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (E-Siêu tiết kiệm)
08:35
HUI
1h20p
Bay thẳng
09:55
HAN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1548 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
21:15
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1548 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:15
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
HUI
1h20p
Bay thẳng
09:55
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (B_Eco)
21:20
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:35
HAN
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (L_Eco)
13:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:25
HAN
939.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1548 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:15
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:25
HUI
1h20p
Bay thẳng
18:45
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
HUI
1h20p
Bay thẳng
09:55
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (V_SBoss)
13:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:25
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (V_SBoss)
21:20
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ564 (V_SBoss)
13:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:15
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1548 (D-Th/gia tiết kiệm)
21:15
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1548 (C-Th/gia linh hoạt)
21:15
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (C-Th/gia linh hoạt)
17:25
HUI
1h20p
Bay thẳng
18:45
HAN
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (J-Th/gia linh hoạt)
08:35
HUI
1h20p
Bay thẳng
09:55
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm