6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
Huế
Hà Nội
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
VJ
VJ568 (W_Eco)
11:40
HUI
1h15p
Bay thẳng
12:55
HAN
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (U_Eco)
21:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:15
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1202 (Bamboo Plus)
19:05
HUI
1h15p
Bay thẳng
20:20
HAN
570.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (W_Eco)
11:40
HUI
1h15p
Bay thẳng
12:55
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (U_Eco)
21:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:15
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1202 (Bamboo Business)
19:05
HUI
1h15p
Bay thẳng
20:20
HAN
2.600.000 ₫
+10 điểm