17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Huế
Hà Nội
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VJ564 (J_Eco)
13:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:15
HAN
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:25
HUI
1h20p
Bay thẳng
18:45
HAN
529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1202 (Bamboo Plus)
19:05
HUI
1h15p
Bay thẳng
20:20
HAN
570.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1548 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
21:15
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (L_Eco)
21:20
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:35
HAN
939.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (M_Eco)
13:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:25
HAN
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1548 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:15
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:25
HUI
1h20p
Bay thẳng
18:45
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
HUI
1h20p
Bay thẳng
09:55
HAN
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ568 (V_SBoss)
13:10
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:25
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ566 (V_SBoss)
21:20
HUI
1h15p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ564 (V_SBoss)
13:00
HUI
1h15p
Bay thẳng
14:15
HAN
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1548 (D-Th/gia tiết kiệm)
21:15
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.609.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1202 (Bamboo Business)
19:05
HUI
1h15p
Bay thẳng
20:20
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1548 (C-Th/gia linh hoạt)
21:15
HUI
1h20p
Bay thẳng
22:35
HAN
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1546 (J-Th/gia linh hoạt)
17:25
HUI
1h20p
Bay thẳng
18:45
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1542 (J-Th/gia linh hoạt)
08:35
HUI
1h20p
Bay thẳng
09:55
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm